Přehled příspěvků na dentální hygienu v roce 2017

1 vzp

- na dentální hygienu v těhotenství nebo balíček dentální hygieny zakoupený v lékárně (zubní a mezizubní kartáčky, zubní pasty, dentální nitě, ústní vody)

O příspěvek může žádat budoucí maminka na základě předložení platného těhotenského průkazu.

Celková výše příspěvku je 1 000 Kč.

Příspěvek na dentální hygienu je možné čerpat, pokud byla provedena v době těhotenství. Dentální hygiena provedenou po porodu již nelze do příspěvku zahrnout.
Je třeba doložit originál tištěný doklad o zaplacení dentální hygieny, v případě platby kartou doklad z platebního terminálu či výpis z účtu klientky. Doklad musí být vystaven v době od 1.1. - 30.11.2018, doložený v téže době. https://www.klubpevnehozdravi.cz/maminky/
https://klubpevnehozdravi.cz/podminky-cerpani-prispevku-na-preventivni-programy-hrazene-z-fondu-prevence/

Podmínky čerpání finančních příspěvků:

1. žádost o vyplacení příspěvku musí být podána nejpozději do 30. 11. 2018
2. čerpání příspěvků může být ukončeno i před datem 30. 11. 2018 po vyčerpání stanoveného finančního limitu

3. plné znění podmínek čerpání příspěvků na preventivní programy hrazené z fondu prevence VZP najdete (https://klubpevnehozdravi.cz/podminky-cerpani-prispevku-na-preventivni-p)
4. podmínkou je členství  v Klubu pevného zdraví

 5 zpmv

- nácvik dentální hygieny u registrované dentální hygienistky

O příspěvek může žádat pojištěnec do 18 let v programu pro děti.

Maximální výše ročního příspěvku je 500 Kč.

Podmínky čerpání finančních příspěvků:
1. dentální hygiena - příspěvek nelze čerpat na úhradu přípravků určených k dentální hygieně
2. nabídka platí do vyčerpání finančních prostředků pro tento program
3. podmínkou je zřízení Karty života - nejpozději ke dni podání žádosti o čerpání příspěvku z fondu prevence

2 vozp

- příspěvek na dentální hygienu dětem do 18 let v programu Zdraví

Příspěvek do výše 400 Kč lze jednou v roce poskytnout dětem do dovršení 18 let věku na:

Podmínky čerpání finančních příspěvků:
1. vyplnit a podepsat žádost https://www.vozp.cz/cs/klient/program-preventivni-pece/
2. originál dokladu o úhradě, z něhož bude jednoznačně zřejmé, který z produktů byl čerpán, jakou výši činila úhrada a v jakém zařízení byl čerpán anebo zakoupen

- příspěvek na fixní (nesnímatelná) zubní rovnátka

Jedenkrát za dobu pojištění u VoZP ČR může být pojištěnci ve věku do 20 let poskytnut příspěvek v maximální výši 1.200 Kč na jednu čelist (nejvýše tedy 2.400 Kč), a to na materiál u nově zhotoveného pevného (fixního) aparátu (poskytnutí příspěvku se nevztahuje na opravy nebo rekonstrukce již nasazených ortodontických aparátů).

Příspěvek prevence na každou čelist se započítává zvlášť, tzn. čerpá-li pojištěnec v jednom kalendářním roce příspěvky na fixní rovnátka pro horní i dolní čelist, může v tomtéž roce čerpat již jen jeden jiný příspěvek prevence.

Podmínky čerpání finančních příspěvků:

1. vyplnit a podepsat žádost https://www.vozp.cz/cs/klient/program-preventivni-pece/

2. originál dokladu o úhradě fixního ortodontického aparátu s identifikačními údaji pojištěnce a označením, o kterou čelist se jedná, na kterém musí být uveden buď kód výkonu pro nasazení, nebo potvrzení lékaře o nasazení.

- příspěvek na dentální hygienu dospělým v programu Zdraví

Příspěvek do výše 400 Kč jednou za rok lze poskytnout pojištěnci staršímu 18 let.

Podmínky čerpání finančních příspěvků:
1. vyplnit a podepsat žádost https://www.vozp.cz/cs/klient/program-preventivni-pece/
2. originál dokladu o úhradě, z něhož bude jednoznačně zřejmé, který z produktů byl čerpán, jakou výši činila úhrada a v jakém zařízení byl čerpán anebo zakoupen

 

4 ozp

- příspěvek na dentální hygienu

Tak jako v předchozích letech je možné příspěvek na dentální hygienu získat díky výhodám kreditního systému VITAKONTO.

VITAKONTO funguje v elektronické aplikaci VITAKARTA. Měnou v systému jsou tzv. kredity. Podobně jako v internetovém obchodě máte i zde možnost sledovat:

  • kolik kreditů už na VITAKONTU máte
  • zač lze kredity získat
  • programy, na které lze kredity využívat

Všechny možnosti lze detailně prohlížet. Dokonce vám i radíme, co byste měli podniknout, abyste dosáhli na program, na který vám zatím kredity nestačí!

Výše příspěvku závisí na množství získaných kreditů.

Kredit až 1000 Kč pro dárce krve:
Aktivní dárci plné krve a krevní plazmy, kteří v roce 2018 minimálně 2x darovali bezplatně krev, mají možnost využít nabídku preventivních programů a nechat si proplatit kredit až do výše 1000 Kč. Po vyplnění žádosti o kredit pro dárce krve za rok 2017 a odeslání společně s účetními doklady vám OZP na účet pošle peníze za daný preventivní program.

Přiznaný kredit mohou dárci čerpat na následující program:

- rovnátka, dentální hygiena a stomatologické výrobky

- příspěvek na dentální hygienu a dentální pomůcky

 

3 cpzp

Na dentální hygienu je možné čerpat pouze v rámci programu Bonus Plus, ve kterém je potřebná registrace. Na základě bodů nasbíraných v rámci preventivních prohlídek poté můžete čerpat příspěvek. Příspěvek je až do výše 250 Kč/rok na danou aktivitu nebo zdravotní péči nehrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Více zde.

Bonus Plus je preventivní program ČPZP založený na principu získávání a čerpání bodů podle předem stanovených kritérií. Je určen pro všechny pojištěnce bez omezení věku.

Účast v programu je dobrovolná. Do programu je možné se registrovat na pobočce ČPZP, telefonicky, e-mailem, písemně poštou, vlastní registrací prostřednictvím e-přepážky nebo při registraci k ČPZP.

Záměrem programu je motivovat pojištěnce ČPZP k ochraně zdraví a maximální péči o ně a podporovat věrnost klientů ČPZP.

Čerpání bodů:

Pojištěnec může čerpat příspěvek na jednotlivé aktivity v maximální výši 250 Kč/rok. Celkový příspěvek za rok 2017 je 500 Kč, to znamená kombinací aktivit programu Bonus Plus může pojištěnec vyčerpat až 500 Kč/rok.

V rámci tohoto programu může být proplacen doklad o úhradě vystavený smluvním poskytovatelem zdravotních služeb (zdravotnickým zařízením) na zdravotní služby a výkony nehrazené z veřejného zdravotního zařízení. Jedná se o zdravotní služby a výkony, které si pojištěnec částečně či zcela hradí sám.