Implantáty

CO JE TO ZUBNÍ IMPLANTÁT?

Dentální implantát je zařízení z biokompatibilního (tělem přijatelného) materiálu vhodného k zavedení do kosti čelistí nabízené v různých tvarových variantách. Dentální implantát má schopnost nést nástavbu v podobě korunky, můstku či snímací náhrady a tím umožnit plnohodnotnou žvýkací funkci přirozeného či náhradního chrupu.

Nejčastěji používaný materiál v současnosti je titan (Ti), zirkon (Zr) a jejich kombinace.

Nejčastěji používaný tvar implantátu v současnosti je válec se závitem či bez.

Uvnitř implantátu je závit pro uchycení nástavby implantátu. Nástavba může mít různé tvary a funkce závisející od plánu ošetření. Nástavba implantátu funguje jako základna pro další prvky jako například korunky či úchyty protézy.

Výrobci implantátů se snaží najít nejlepší tvar a povrch implantátu, který by zajistil předvídatelné úspěšné a rychlé vhojení implantátu.

Naše klinika nabízí implantáty a rekonstrukce vyráběné renomovanou německou firmou Bredent. Jejich implantáty řady Sky byly světově přijaty a těší se rostoucímu zájmu implantologů a zubních laborantů pro jejich kvalitu a mnohostrannou využitelnost.

KOLIK IMPLANTÁTŮ JE POTŘEBA?

Jeden implantát může představovat kořen jednoho zubu. Pokud se plánuje vyplnění větší mezery anebo chybí všechny zuby, více impantátů se může spojit, aby mohly nést můstek, či snímací protézku. Množství implantátů závisí na množství a kvalitě kosti. V oblasti se špatnou kvalitou kosti ( horní čelist má pórézní kost nabízejíci limitovanou oporu implantátu) se doporučuje použít větší počet implantátů, aby se zabránilo přetížení a ztrátě implantátu.

Celkové množství implantátů potřebných k úspěšnému splnění vašich potřeb s vámi bude prodiskutováno na plánovací návštěvě.

VÝHODY A NEVÝHODY IMPLANTÁTŮ

Dentální implantáty jsou ideálním řešením v případě, že jste ztratili jeden či více zubů a zuby přilehlé mezeře jsou bez či s minimální potřebou ošetření a v bezzubé oblasti je dostatečné množství kosti vhodné k implantaci. Použití implantátu může zaručit vyplnění mezery bez potřeby preparace okolních zubů. Bylo prokázáno, že pokud kost není stimulována, dochází k jejímu ústupu a ztrátě. Implantáty díky přenosu žvýkacích tlaků na kost mohou pomoci předejít tomuto úkazu.

Kvalita a záruka úspěchu implantátu záleží na množství a kvalitě přítomné kosti. Pokud v místě není dostatek kosti, je možné kost dodat, aby bylo zavedení implantátu možné. To ale může znamenat dodatečné chirurgické zákroky.

Zavedení implantátu je chirurgický zákrok, který se týká měkkých a tvrdých tkáně v oblasti implantace. Chirurgický zákrok s sebou nese určité riziko alergické reakce na anestetikum, trauma přilehlých zubů a ostatních anatomických struktur v oblasti implantace, jež mohou vést ke krátkodobé až trvalé ztrátě citlivosti v oblasti, otokům, podlitinám, bolesti či nepříjemným pocitům. Těmto komplikacím se snažíme vyhnout pomocí pečlivého plánování zákroku.

Implantát je vhojen přímo do kosti a tudíž nemá periodontální vlákna jako zub, která umožnují pohyb zubu v kosti a registraci žvýkacího tlaku. Implantát nemá toto vybavení a tak při žvýkání na implantát se vyvíjí daleko vyšší tlaky, což vede k rychlejšímu opotřebování a potřebě obnovy struktur nesených implantátem (korunky, můstky, protézky atd.).

Pokud kvalita dentální hygieny klesne, zánět dásně se projeví rychleji a intenzívněji a přenos zánětu na kost je rychlejší a agresivnější než u zubu. V takový případech se může rychle projevit úbytek kosti a odhalení hrubé části těla implantátu. Takovýto process se nazývá peri-implantitída a patří mezi nejnepříjemnější komplikace vázaných na implantáty. Léčba peri-implantitidy je komplikovaná a ne vždy úspěšná. Peri-implantitída v mnohých případech vede ke ztrátě implantátu. Dá se jí předejít udržováním vysoké kvality každodenní dentální hygieny a pravidelnými návštěvami dentální hygienistky.

Pokud pacient není schopen udržovat kvalitní úroveň dentální hygieny, alternativní řešení problému by bylo vhodnější.

Hlavní nevýhodou implantátů je dlouhá doba procedury zavedení a rekonstrukce implantátu. Ale pokud budete trpěliví a budete pečlivě pečovat o své implantáty, pak vám tyto budou sloužit dlouhá léta stejně dobře jako přirozené zuby. Ošetření mezer po ztrátě jednoho zubu pomocí implantátu nese nejvyšší statistickou úspěšnost v porovnání se všemi ostatními možnými ošetřeními takového případu.

INDIVIDUÁLNÍ INDIKACE ZUBNÍHO IMPLANTÁTU

Zavedení implantátu je komplexní procedura a výsledný úspěch závisí na mnoha faktorech.

koureni
Některé faktory jsou předvídatelné, některé nikoliv.

 • Kvalita a možství kosti v oblasti se dá diagnostikovat pomocí jednoduchého rentgenového vyšetření (2D) či pomocí CBCT skenu (3D).
 • Je všeobecně známo, že kouření zvyšuje komplikace hojení a vhojení implantátu více jak 3x. Studie doporučují přerušit kouření alespoň na 3 týdny před a po zavedení implantátu a silně doporučují ukončit tento návyk zcela pro dlohodobý úspěch terapie.
 • Onemocnění dásní (parodontóza) v okolním chrupu zvyšuje hodnoty komplikací implantátu
 • Kombinace onemocnění dásní a kouření zvyšuje riziko komplikací a ztráty implantátu až 8x
 • Špatná hygiena, přítomnost plaku je známou příčinou ztráty zubu a implantátu
 • Diabetes ovlivňuje negativně hojení tkání a pokud není diabetes pod dobrou kontrolou, mohl by způsobit ztrátu implantátu
 • Některé PRÁŠKY ovlivňující hojení a regeneraci tkání a kostí ( bisfosfonáty, postmenopauzální hormonální terapie atd.) a mohou vést ke komplikovanému hojení a i ke ztrátě implantátu

Pokud budete uvažovat o implantátu, nesmíte zapomenout i na ostatní zuby a jejich stav. Přítomnost kazů, nánosů plaku, chybějící zuby mohou výrazně ovlivnit úspěch terapie a všechny tyto problémy by měly být vyřešeny před započetím terapie implantáty. Aby terapie implantáty mohla být garantována a mohla být úspěšná mnoho let, situace v ústech při zavádění by měla být stabilní a vhodná pro tento typ ošetření.

Implantáty jsou vhodné pouze pro ty pacienty, kteří jsou schopni udržovat vysokou kvalitu dentální hygieny (skóre plaku ideálně do 10%). Pravidelné prohlídky a návštěvy dentální hygieny jsou základním požadavkem.

ZAVEDENÍ IMPLANTÁTU

Prvotní komplexní vyšetření by mělo osvětlit celkovou situaci, indikaci implantátů, ale také jakéhokoliv jiného dalšího ošetření, které by ovlivnilo ošetření implantáty.

Rentgenologické vyšetření s fotografickou dokumentací a otisky existujícího chrupu dají prvotní náhled a umožní komplexní plánování případu.

1. Vešekeré možné alternativy budou prodiskutovány.

2. Ne vždy je v oblasti implantace dostatečné množství kosti. V takovém případě je doporučená augmentace (dodání kosti). Augmentace může být simultánní (kost se dodá zároveň se zavedením implantátu), či dvouetapová s odloženým zavedením implantátu. Způsob augmentace by byl zvolen na základě vaší individuální situace.

3. Vlastní zavedení implantátu je chirurgický zákrok zahrnující měkké i tvrdé tkáně (dáseň a kost). Většina zákroků se provádí pouze v lokální anestesii při plném vědomí pacienta. Nejprve se odkryje povrch kosti v oblasti zavedení implantátu pomocí jednoduchého řezu dásně. Odkrytí povrchu kosti se doporučuje z důvodu zhodnocení stavu kosti a tvaru kostěnného výběžku a odhalení možných deformit, nerovností povrchu (ne všechny detaily jsou detekovatelné pomocí snímkování). Oblast je upravena pro implantát, šachta je vyfrézována do kosti pomocí speciálních implantologických frézek a implantát je zaveden. V této fázi je možné také provedení simultánní augmentace, pokud je potřeba dodat kost. Dáseň je pak navrácena do původní polohy a sešita.

4. Prvních 10 dní po operaci je nesmírně důležitých pro úspěch a estetiku ošetření. Není doporučeno nosit v této době náhradu. Jakákoliv dráždění hojící se dásně může vést k sekundárnímu (defektnímu) hojení rány a ovlivnění vhojení implantátu. První dva-tři dny může oblast prezentovat otok a lehkou bolestivost. Ve většině případů po třetím dni již nejsou potřeba prášky proti bolesti.

5. Odhalení implantátu (pokud byl plně zakryt dásní) probíhá v běžných případech po 8-12 týdnech hojení. Velice závisí na kvalitě kosti, stabilitě implantátu při zavedení a také vaší zdravotní situaci. V případech s horší kvalitou kosti a vyšším věku, a podobně, se doporučuje ponechat implantát delší dobu v klidu.

6. Po odkrytí se sejmou otisky pro protetickou rekonstrukci (dle plánu) na korunku, most, či protézku.

7. Rekonstrukce v předním úseku chrupu vyžadují více času a nákladů z důvodu vyšších estetických nároků. V některých případech je vhodné nejprve použít provizorní náhradu a po konečném zajištění ideální situace vyrobit náhradu definitivní.

8. Pravidelné prohlídky a kontroly implantátu jsou vyžadovány z důvodu předcházení komplikací terapie implantáty (jako například peri-implantitída; onemocnění dásně a kosti kolem implantátu se špatnou prognózou).

Proto, abychom mohli garantovat trvání a funkčnost implantátu, vyžadujeme kontrolu implantátu minimálně 1x ročně s minimální návštěvou dentální hygieny 1x za 6 měsíců.

ANESTEZIE

Jak už bylo zmíněno dříve, zavedení implantátu je chirurgický zákrok a je tudíž při něm vyžadováno umrtvení oblasti operace.

Ve většině případů je vhodná lokální anestesie = umrtvení oblasti operace za plného vědomí pacienta.

V případě, že pacient by nebyl schopen přistoupit k ošetření, může být vyžadována sedace = uspání pacienta na dobu operace. Momentálně bohužel naše pracoviště sedaci nenabízí.

V obou případech je potřeba detailně znát váš zdravotní stav, případné alergie či negativní reakce vůči medikaci zaregistrované v minulosti.

Lokální anestesie může vyvolat nepohodlí, nevolnost, otok, hematom, lokální infekci, prodlouženou ztrátu citlivosti v oblasti a alergickou reakci.

Sedace může způsobit prodlouženou otupělost, tudíž je potřeba, aby měl pacient doprovod po ukončení operace. Pacient nebude moci řídit, operovat s přístroji, či provádět důležitá rozhodnutí pro vlastní bezpečnost dokud zcela nevystřízliví. Toto může trvat až 24 hodin.

Intravenozní sedace je vážný zásah a může přivodit alergickou reakci, infarkt myokardu, nepravidelný srdeční rytmus, mozkovou mrtvici, poškození mozku a v nejhorším případě i smrt.

AUGMENTACE

Augmentací je míněno dodání kosti v případě defektu kosti v oblasti implantace. Vlastní či biokompatibilní sterilní materiál (zcela anorganický nebo získaný úpravami kostí dobytka) je schopen aktivovat růst kosti do defektu a tak umožnit pevné zakotvení implantátu.

Vlastní kost se získává buď v místě operace pomocí kostní škrabky, či jako blok z jiných oblastí lidského těla, nejlépe však z oblasti brady či čelistního výběžku (ramus mandibulae).

Čistě anorganický materiál ve formě granulí (Bioglass, Ossceram atd.) či upravená sterilní dobytčí kost (Bio-Oss, Straumann XenoGraft atd.) ve formě granulí či bloků se běžně užívá a nahrazuje ve většině případů kost vlastní.

implatntat4

 

Stabilita augmentátu je podpořena membránou, která kryje a drží augmentát v místě a tím umožňuje nerušené hojení a vhojování kosti a cév do augmentované oblasti. Membrány mohou být resorbovatelné ( zůstávají v ráně a splynou s tkáněmi po určité době) či neresorbovatelné a ty se musí v další etapě vyjmout. V naší praxi dáváme přednost resorbovatelné variantě.

Augmentace může probíhat zároveň s implantací, či jako samostatný krok. Samostatná augmentace je volená v případě většího defektu a v situaci nestabilní a nevhodné pro okamžitou implantaci.

RISK A MOŽNÉ KOMPLIKACE CHIRUGICKÉHO ZÁKROKU

Zavedení implantátu je chirurgická procedura zasahující měkké tkáně a kost. Tak jako každý jiný invazivní zásah může nést jistá rizika a možnost komplikací.

Proto se každý implantát musí pečlivě plánovat a oblast zavedení musí být řádně vyšetřena, aby se v co největší míře těmto komplikacím mohlo předcházet.

Pokaždé se snažíme způsobit minimální trauma. Zásah se děje nejčastěji v lokální anestesii, aby se maximálně snížila zátěž organismu. Bohužel i takto se často objevuje pooperační bolestivost, otoky, modřiny, hematomy. Tyto obvykle odezní během pár dní. Záleží na rozsahu zásahu a celkovém zdravotním stavu.

Další možné komplikace, které mohou vyžadovat lékařskou pomoc:

 • Prodloužené krvácení z rány
 • Náhodné poškození okolních zubů a nebo jejich kořenů v průběhu chirurgického zásahu
 • Infekce v operační ráně
 • Omezené otevírání úst přetrvávající déle než pár dní po operaci. Nejčastěji je tato komplikace způsobena otokem v oblasti žvýkacího svalu či traumatem-stresem temporomandibulárního kloubu (TMK)
 • Mravenčení, necitlivost či naopak bolest přetrvávající v oblasti brady, rtů, tváří, dásní a jazyka s možností ztráty chuti v této oblasti a zubů v operované oblasti. Tyto symptomy mohou přetrvávat hodiny, dny, týdny, či měsíce. V některých případech mohou být i trvalé.
 • Fraktura kosti čelisti v oblasti operace
 • V případě augmentace, součásti augmentátu jako augmentát samotný, membrána či upevňovací čep se mohou odhalit, což může vést ke ztrátě augmentátu, další kosti a někdy i implantátu
 • Nekróza, odumření tkání a otevření rány se může vyskytnout, pokud byla rána neadekvátně ošetřována či jinak drážděna (jako například předčasným nošením snímatelné náhrady). Náhrada by neměla být nošena ideálně po dobu 10 dnů, aby se umožnilo bezvadné zhojení rány a klidný průběh oseointegrace implantátu.
 • Časná ztráta implantátu je známá, ale ne příliš častá komplikace. Dochází k ní v období před zatížením implantátu. Je charakterizována ztrátou oseointegrace a odhojením implantátu. V některých případech je možné úspěšně implantovat nový implantát do místa vyňatého implantátu odhojeného.
 • Také se může stát, že v průběhu operace implantolog zjistí, že původní plán není možné provést a musí se provést alternativní řešení v podobě jiného druhu implantátu či kompletně odlišné procedury. Pokud by se stalo, že byste nemohl projevit svůj názor a odsouhlasit změnu plánu, bude operatér postupovat ve vašem nejlepším zájmu z hlediska vašeho zdraví.

PÉČE O IMPLANTÁT

Zubní implantáty nejsou zuby. Protože nejsou přirozenou součástí těla, je potřeba jim věnovat daleko větší pozornost a péči. Perfektní dentální hygiena a pravidelné prohlídky a kontroly jsou základem k dlouhodobé stálosti a úspěchu implantátu.

JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT

Hojení zabere čas a je důležité nespěchat. Uspěchaný začátek terapie může stát několik let životnosti implantátu ve vaší čelisti.

Průměrná doba od zavedení implantátu do usazení definitivní náhrady je 6 měsíců. Tato doba se může měnit na základě jednoduchosti či komplikovanosti případu (augmentace vyžaduje delší čas pro vhojení a dvouetapová augmentace přidá k celkové době dalších 6 měsíců).

JAK DLOUHO IMPLANTÁT VYDRŽÍ?

Úspěch a trvání implantátu záleží na mnoha faktorech. Ten hlavní je dentální hygiena. Zánět kolem implantátu či trauma sníží výrazně úspěch implantátu. Pokud se o své implantáty budete dobře starat, pak se dá předpokládat, že vaše implantáty vydrží 10 a více let. Na druhé straně protetická náhrada nesená implantáty bude mít pravděpodobně kratší trvání než náhrada nesená zuby. Takže je možné předpokládat, že vaše korunka, či protéza nesená implantáty bude alespoň jedenkrát za život implantátu obnovena.

CO KDYŽ IMPLANTÁT SELŽE?

Kolem 3-5% implantátů se nevhojí. Tyto se musí vyjmout. V mnoha případech se do stejného místa dá úspěšně zavést nový implantát.

Časná ztráta implantátu se děje před zatížením implantátu. Tento typ je těžké předvídat. Pozdní ztráta implantátu se stane po zatížení implantátu a tato je většinou způsobena přetížením implantátu a zánětem dásně způsobeným nevhodnou dentální hygienou obzvláště spojenou s kouřením.

Následné řešení problému selhání implantátu by záviselo na individuální situaci a důvodu ztráty implantátu.

CENA ZA IMPLANTÁT

Finální cena za implantát záleží na typu procedury, množství implantátů, jejich umístění a na času nutném ke všem procedurám a navíc na potřebě augmentace.

Každá procedura je individuálně plánována a bude s vámi detailně prodiskutována na vašem plánovacím setkání s vaším implantologem.

Chirurgická část vám bude účtována odděleně od protetické části. A to hlavně z důvodu časových. Mezi těmito kroky je ve většině případů několikaměsíční mezera.

Ve většině případů můžete očekávat, že v estetické oblasti (v oblasti úsměvu), je na implantáty potřeba více času a v mnoha případech i augmentace a tudíž jejich cena bude vyšší ve srovnání s implantáty vzadu.

Implantáty nabízíme pouze na přímou platbu.

ALTERNATIVY

Může se stát, že z nějakého důvodu nebude implantát nejvhodnějším typem ošetření. Proto bychom Vám chtěli představit další možnosti řešení v případě chybějícího zubu.

Nejjednodušší a nejlevnější řešení by bylo ponechat mezeru. Nevýhodou mezery je její nízká estetická úroveň. V případě, že kost není stimulována, dochází k jejímu postupnému úbytku, což může ovlivnit i okolní zuby v podobě odhalování krčků zubů a jejich zvýšené citlivosti. Časem může dojít k posunu zubů sousedících s mezerou a také zubů protilehlých. Tento posun může ovlivnit a znesnadnit možnosti pozdějšího ošetření mezery.

Pro mezeru mezi zuby by bylo možné navrhnou konvenční můstek. Toto řešení bylo a stále je jedním z nejčastějších protetických rekonstrukcí chybějícího chrupu. Kvalita můstku záleží na kvalitě pilířů – tj. zubů nesoucích most. K tomu účelu se tyto zuby musí dosti intenzívně obrousit, aby mohl být most nasazen. Tento zásah může ovlivnit vitalitu zubu, a tím i jeho prognózu.

Můstky lepené na pryskyřici ( např. Marylandský most) nevyžadují preparaci nebo jen minimální zásah do skloviny zubu. Mají velice dobrý estetický efekt, ale jsou vhodné hlavně do předního úseku chrupu. V zadních zubech je prognóza tohoto typu mostu nízká z důvodu zvýšeného zatížení a tím odlepování můstku od zubů (snížená stabilita mostu).

Vysunuté mosty se používají u malých mezer, kdy jeden či dva zuby nesou vysunutý člen mostu. Toto řešení je vhodné opět v předním úseku chrupu a nedoporučuje se u větších mezer. Přetížení takového mostu může způsobit nejen ztrátu mostu, ale i pilíře jej nesoucího.

Snímací náhrada je ideálním řešením u mnohočetných nebo rozsáhlých mezer. Je možné takto vyřešit všechny mezery zaráz a tak je relativně levná. Může být vyrobena z různých materiálů: pryskyřice, chrom kobaltu či flexibilní pryskyřice. Přenos žvýkacího tlaku se koná přes zuby, na kterých jsou spony, protézky a přes měkké tkáně (dáseň), na kterých protéza leží. Tlak na měkké tkáně může způsobovat úbytek kosti pod touto oblastí a protézka se tak může „nořit“ do dásně. Navíc je nesmírně důležitá kvalitní dentální hygiena, protože protézka naléhá na zuby a dásně. Pokud je plak ponechán v těchto místech, jeho působení je daleko intenzívnější a může rychle docházet k poškození zubů a parodontu.

Ze všech jmenovaných případů, pouze implantát má tendenci podporovat a stimulovat přítomnost kosti v oblasti defektu.


Pokud máte zájem slyšet víc o zubních implantátech a chtěli byste prodiskutovat váš případ a možnosti řešení vaší situace, neváhejte nás kontaktovat. Těšíme se na vás.

 

implatntat6