Konzervativní ošetření

Ošetřování a zachování zubů je naším primárním zájmem a záměrem.

Nabízíme širokou škálu ošetření a materiálů a jejich indikace vám bude individuálně nabídnuta a prodiskutována při vašem vyšetření a plánování ošetření.

Plastické výplně:

Amalgám – směs kovů tuhnoucí po aktivaci a aplikaci do kavity. Tento materiál je historicky známý a je stále úspěšně používán a doporučován obzvláště u zadních zubů z důvodu jeho pevnosti a mechanické stability. Nevýhodou amalgamu je jeho stříbrná kovová barva.

Kompositní pryskyřice - nabízí estetické řešení mnohých případů. Široká řada pryskyřic nabízí vysoce leštitelné materiály vhodné do předních zubů a materiály více plněné, tudíž pevnější do zubů zadních. Nevýhodou je snížená mechanická stabilita a otěr. U novějších materiálů se tato nevýhoda minimalizuje a otěr se projevuje až po několika letech. V případě rozsáhlých rekonstrukcí by mohlo být výhodnější zvolit materiál laboratorně tvrzený, který nabízí vyšší stabilitu.

Skloionomerní cement – cement vhodný do úseků s menším zatížením. Výhodou je jeho schopnost uvolňovat malé množství fluoridu.